MVC.NET EĞİTİMİ

MVC.NET EĞİTİMİ


Eğitim Süresi: 70 Saat

Eğitim Hakkında

Bu eğitimde ASP.NET MVC ile web uygulama geliştirme sıfırdan ileri seviyeye kadar anlatılmaktadır. MVC Framework mimarisi detaylı olarak anlatılmakta, kullanım senaryoları örneklendirilmekte ve MVC Framework’un genişletilmesi ve özelleştirilmesi gibi konular detaylı olarak incelenmektedir. .NET Platformunun en önemli proje geliştirme araçlarından biri olan ASP.NET için yeni bir geliştirme modeli olarak MVC Framework Microsoft tarafından yayınlandıktan sonra artık web uygulama geliştirmede defacto standart olmuştur. MVC Framework adından da anlaşılacağı üzere 1970’li yıllardan beri bilinen en temel tasarım kalıbı olan Model View Controller mimarisi esas alınarak tasarlanmıştır. Model katmanı veriyi, View katmanı arayüzleri , Controller katmanı ise bir takım UI mantıklarını içeren katman olarak bilinir. ASP.NET MVC Framework ASP.NET Web Form tabanlı uygulama geliştirme yaklaşımına alternatif geliştirme modeli olarak sunulsa da artık günümüzde Webform mantığı kullanılmamaktadır. Her iki modelin de farklı avantajları bulunmaktadır. Ancak MVC Framework’teki ilgilerin ayrımı (seperation of concerns) daha ön planda ve daha doğaldır. Bu yüzden daha esnek ve daha yönetilebilir web uygulaması geliştirmek oldukça kolaydır. Üstelik sağladığı birçok arayüzle MVC Framework rahatlıkla genişleyebilmektedir. Ayrıca bu eğitim, ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Geliştirme’den materyaller kullanılır ve 70-486 Sınavı için yardımcı olur.

Kimler Katılmalı

Bireysel ya da ekip tabanlı, küçük ya da büyük geliştirme ortamlarında Microsoft Visual Studio 2012 ve üstü kullanan profesyonel web geliştiricileri Gelişmiş web uygulamaları geliştirmekle ilgilenen ve işlenen HTML’yi ayrıntılı bir şekilde yönetmek; kullanıcı arayüzü, veri erişimi ve uygulama mantığını ayıran web siteleri yaratmayı öğrenmek isteyen geliştiriciler.

Eğitim İçeriği

1)Web Uygulama Geliştirmeye Giriş

Web Uygulaması Nedir? Bir Web Uygulamasının Anatomisi HTTP Protokolü ve Çalışma Prensibi HTTP Temel Yapıtaşı Response ve Request

2)ASP.NET Geliştirme Modeli

ASP.NET Yapısının Genel Mimarisi ASP.NET ve IIS Entegrasyonu ASP.NET Uygulama Mimarisi ASP.NET MVC Uygulama Döngüsü MVC Uygulamasının Host Edilmesi

3)ASP.NET- MVC İlişkisi

HttpApplication Kavramı HttpModule Kavramı ve RoutingModule HttpHandler Kavramı, MVCHttpHandler ve Çalışma Prensibi MVC ile Merhaba Dünya Uygulaması

4)MVC Framework’e Giriş

Neden MVC? MVC Framework’un Ana Bileşenleri İsimlendirme Kuralları MVC Framework Çalışma Mimarisi MVC Pipeline MVC Proje Şablonu (Bundle Kavramı ve Dosya Yapısı)

5)Temel Web Nesneleri

Session Kavramı ve Yönetimi Application ve Global.asax Kavramı Cookie ile Çalışmak Session Nesnelerinin Saklanması

6)Razor Sözdimi ve Temelleri

ASPX Standart Sözdizimi Razor Sözdizimi ve Yazım Kuralları View ve Kod Arasındaki İletişim

7)Model Kavramının İncelenmesi

ASP.NET MVC ile Veri Uygulaması Geliştirme Model Kavramı nedir? EF ve Model Binding Entity Altyapısının İstemci ile Entegrasyonu ASP.NET Scaffolding

8)Controller Kavramının İncelenmesi

Action Kavramı ve Controller Sınıfı Controller Action Invoker Mekanizması (Action Mapping) Model Binding ActionResult ile Farklı Rendering Mekanizması (View, JSon, String vs..) Action Filtreleri

9)View Katmanının İnelenmesi

ViewData, TempData Nesneleri ViewPage ve Type Safe ViewPage Partial View URL ve Kontrol Üretme Sınıfları View ile Controller Arasındaki Diğer Veri Taşıma Yöntemleri Özel View Şablonu Geliştirme Farklı View Motorları ile Çalışma View Üzerinde Javascript Kullanımı

10)Route ve URL Mapping

Route / Controller Eşleştirme Algoritması Outbound Route Matching Algoritması Özel Route Değişkenleri Route Constraint Kavramı

11)Web Uygulamalarında İleri Uygulamalar

ASP.NET Caching Uygulamaları Dağıtık Session Yönetimi ASP.NET MVC Uygulamalarının Güvenliği ASP.NET MVC Uygulamalarında Hata Yönetimi ASP.NET MVC Ajax Uygulamaları CAPTCHA Uygulaması Localization ve Trace İşlemleri

12)WebAPI Uygulamaları

REST Servis Nedir? WebAPI Altyapısı ve Mimarisi PUT,DELETE ve Diğer Post Yöntemleri APIController ve Response Yönetimi WebAPI Route ve Action Kavramı WebAPI ve Client Uygulamaları (API Call) OData Mimarisi

13)MVC Framework’un Genişletilmesi

Özel Route Constraint Tanımlama Özel Route Handler Tanımlama Özel View Engine Tanımlama Özel Filtreler Tanımlama Özel Model Binder Nesneleri Özel Action Selector Tanımı Özel Controller Seçici Sınıf Geliştirme

Sizi Arayalım..!