MICROSOFT SQL SERVER VERİ TABANI PROGRAMLAMA (T-SQL)

MICROSOFT SQL SERVER VERİ TABANI PROGRAMLAMA (T-SQL)


Eğitim Süresi: 50 Saat

SQL VERİ TABANI NEDİR?

SQL Server Eğitiminin TSQL bölümünde veritabanı üzerinden verilerin sorgulanması ve raporlama ile ilgili ifadelerin yazılması. SQL Server, entegre iş zekası (BI) araçlarıyla kurumsal sınıf veri yönetimi sağlayan kapsamlı bir veritabanı platformudur. SQL Server işletmelerde kullanılması için yüksek kullanılabilirliğe ve performansa sahip veri uygulamalarını oluşturup yönetilmesi olanak vererek, ilişkisel ve yapılandırılmış veriler için güvenli ve güvenilir depolama sağlar.

Gerekli Ön Bilgi

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Uzmanlık Hedefleri

Bilgi Çalışanı

ETL Geliştiricisi

İş Analisti

İş Zekası Uzmanı

Raporlama Uzmanı

Veri Ambarı Geliştiricisi

Veri Madenciliği Uzmanı

Veri Yöneticisi

Veritabanı Geliştiricisi

Veritabanı Yöneticisi

Kimler Katılabilir

Bu eğitimi almak isteyenlerin aşağıdaki katılımcı profilinde olması tavsiye edilir. MS SQL Server sorgulama ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren yazılımcılar, analistler ve veritabanı programcılarının eğitime katılması hedeflenmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

SQL SERVER GENEL TANIM VE MS SQL SERVER KURULUM ADIMLARI.

Genel Tanımlar Adım Adım Kurulum

VERİTABANI BAĞLANTI YÖNTEMLERİ

ADO Bağlantı Metotları ODBC Bağlantı Metotları

YÖNETİM ARAÇLARI

“Connect to Server” Aracı “SQL Server Configuration Manager” Aracı “SQL Server Management Studio” Aracı “Sql Server –Servis Yönetim” Aracı

TABLO BİLEŞENLERİ

Tablolar (Tables) Sütunlar (Columns) Satırlar (Rows) Alanlar (Fields) İndeksler (Index) Birincil Anahtar (Primary Key) Yabancı Anahtarlar (Foreign Key) Kısıtlayıcılar (Constraint)

PROGRAMLAMA BİLEŞENLERİ

Kaydedilmiş Prosedürler ( Stored Procedure) Tetikleyiciler ( Triggers) CLR

SQL SERVER VİEW

View oluşturma, güncelleme, silme ve Sorgularda Kullanma işlemleri.

VERİ TİPLERİ

Kesin Sayısal Veri Tipleri (Exact numerics): bigint, bit, decimal, int, money, numeric, smallint, smallmoney, tinyint Yaklaşık Sayısal Veri Tipleri (Approximate Numerics): float, real Tarih ve Zaman Veri Tipleri (Date and Time): date, datetime, datetime2, datetimeoffset, smalldatetime, time Karakter Veri Tipleri (Character Strings): char, varchar, text Unicode Karakter Veri Tipleri (Unicode Character Strings): nchar, nvarchar, ntext Binary Veri Tipleri (Binary Strings): binary, varbinary, image Diğer Veri Tipleri (Other Data Types): cursor, hierarchyid, sql_variant, table, timestamp, uniqueidentifier, xml

DML KOMUTLARI

Select Insert Update Delete

SQL SORGU KRITERLERİ

Where Like In Between İs Null, Not Null

İLİŞKİSEL YAPI KULLANIMI

Union Union All Join Except

GEÇİCİ TABLO KULLANIMI

Temp Table

ÖZEL FONKSYİONLARI

Count, Average, First, Last, Max, Min, Sum, UCase, LCase, Len, Now, Round, Mid

KARAR YAPILARI

If-Else Case Goto

DÖNGÜ İFADELERİ

While

İÇ İÇE KAYIT SORGULAMA

SubSelect Select In

HATA YAKALAMA

Try –Catch

YAPICI KOD KULLANIMI

Declare Cursor

YEDEKLEME VE GERİ YÜKLEME

Backup, Restore

ZAMANLANMIŞ GÖREVLERİ KULLANMAK

Maintenance Plans Database Mail
Sizi Arayalım..!