MICROSOFT EXCEL MAKRO VBA

MICROSOFT EXCEL MAKRO VBA


Eğitim Süresi: 24 Saat

Eğitimin Amacı:

Bu 4 günlük eğitimde katılımcılar; Ms Excel kayıt makroları ile yapılan işlemleri kaydetmeyi, Visual Basic ekranı üzerindeki genel tanımları öğrenmeyi, Visual Basic programcılığına girişi, bir program yazarken uyulması gereken prosedürleri, kod organizasyonu oluşturmayı, döngüler ile oluşturulan metodları Userformlar üzerinde işlevsel hale getirmeyi öğreneceklerdir.

Hedef Kitle:

Bu eğitim Ms Excel üzerinde yapılan uygulamaların yetmediği noktalarda, program ve programcıklar yazarak Ms Excel’i bir arayüz gibi kullanmayı, kendi fonksiyonlarını yazıp Ms Excel’den bu fonksiyonları çağırmayı, diğer Ms Office uygulamaları verilerimizi entegre olarak kullanmayı öğrenmek isteyen bir katılımcı kitlesi hedefler.

Konu 1:Makrolara Genel Bakış
Makro Nedir? Makro Çeşitleri Makro Kaydetmek Makro Seçeneklerini Değiştirmek Makro Çalıştırmak Makroları Nesnelere Bağlamak (Atamak) Makroları Düzenlemek Makro Güvenliği Seçenekleri Makro Kodunu Tanımak
Konu 2: Visual Basic for Application (VBA) Penceresi
Araç Çubukları (Debug - Edit - Standart - User Form) Kod Penceresi Properties Penceresi Project Explorer Penceresi Module, User Form ve Class Nedir? Procedure Nedir?
Konu 3: Operatörler
Aritmetiksel Operatörler Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal Operatörler
Konu 4: Prosedürleri Tanıma
Sub Tipi Procedure Function Tipi Procedure
Konu 5: VBA Programlama Yapıları Değişken Nedir?
Değişken Tipleri Sabitler Koşul Yapıları If–Then–Else Select – Case – End Select Döngü Nedir? Döngü Çeşitleri For – Next For – Each – Next Do – Until – Loop Do – While – Loop Goto Deyimi
Konu 6: Excel VBA İle Programlama
Nesne Nedir? Özellik – Metot ve Olay Nedir? Hücre Seçmek Satır Seçmek Sütun Seçmek Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak Seçili Alan Sayısını Bulmak Hücreye Formül Yazdırmak Hücreye Değer Atamak Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak Hücreye Rasgele Değer Atamak Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
Konu 7: Fonksiyonlar
Fonksiyon Oluşturmak Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak
Konu 8: User Form ve Özellikleri
User Form Nedir? Yeni User Form Oluşturmak Form Özellikleri (Properties) Form Olayları (Events) Formlara Kontroller Eklemek Kontrol Özellikleri (Properties) Kontrol Olayları (Events)
Sizi Arayalım..!